Nasza misja

Oddziaływanie na rozwój edukacji, techniki, nauki i gospodarki, kształtowanie etyki korzystania z zasobów środowiska naturalnego w oparciu o wiedzę i umiejętności inżynierów i techników zrzeszonych w stowarzyszeniach


Zarząd Rady FSNT NOT lata 2021-2025

Prezes Zarządu
– Zbigniew Bajcar


Wiceprezesi Rady
– Andrzej Lewandowski
– Radosław Łukasiewicz
– Waldemar Stefański


Honorowy Prezes Rady
– Elżbieta Streker-Dembińska


Rada

Lista Członków Rady FSNT NOT w Koninie
w kadencji 2021-2025


1. Zbigniew Bajcar SITG
2. Jacek Butkiewicz SITG
3. Ignacy Danielak SEP
4. Renata Degórksa SITG
5. Elżbieta Streker – Dembińska Prezes Honorowy
6. Iwona Gołębiowska SITG
7. Andrzej Lewandowski SITP
8. Radosław Łukasiewicz STIG
9. Waldemar Roszak SEP
10. Dariusz Rutecki SITMN
11. Waldemar Stefański SEP
12. Marek Szparaga SIMP
13. Andrzej Terka SEP
14. Grzegorz Witkowski SITG
15. Mirosław Zajączkowski SITG


Komisja Rewizyjna

Skład Komisji w latach 2021-2025– Krzysztof Przybylski SITG

– Daniela Kropidłowska SIMP
– Sebastian Andrzejewski SITP
– Jacek Goździkiewicz SEP
– Maciej Popieliński – SIMN