Politechnika Trzeciego Wieku


Członkowie Politechniki Trzeciego Wieku spotykają się w każdą pierwsza środę miesiąca z przerwą w okresie wakacyjnym. Starostą grupy jest pan Wojciech Borkowski.


Klub Seniorów


Działa od 1983 roku. Jej członkami są nasze Koleżanki i Koledzy, dla których sposobem korzystania z uroków trzeciego wieku stało się aktywne spędzanie czasu, nawiązywanie nowych kontaktów oraz wymiana doświadczeń zawodowych i życiowych.
Wycieczki techniczne i krajoznawcze, ciekawe prelekcje i odczyty, uczestniczenie w imprezach kulturalnych oraz regularne spotkania koleżeńskie to tylko niektóre z form działalności Komisji. Wspomnienia wspólnych przeżyć, radości i smutków znaleźć można w Kronice Klubu Seniorów.
Inicjatorem powołania Komisji oraz jej wieloletnim przewodniczącym (1983 — 1990) był Jerzy Kluczyński (SIMP), który w latach następnych pełnił tę funkcję honorowo.
W latach 1990 — 1995 funkcję przewodniczącego powierzono Kazimierzowi Cichomskiemu (SEP). Sekretarzem Komisji w tym czasie była Zofia Rekiel. Atmosfera smutku i przygnębienia, spowodowana śmiercią w 1995 roku Jerzego Kluczyńskiego, a wkrótce potem Kazimierza Cichomskiego i Włodzimierza Murawieckiego nie sprzyjała statutowej działalności Komisji.
Dopiero w 1996 roku wybrano władze Komisji na następną kadencję. Przewodniczącym został Stanisław Posacki (STC), który jednak ze względów zdrowotnych przekazał jąKonradowiKegelowi (SEP). Sekretarzem komisji została Halina Pawlik, a skarbnikiem Irena Frąszczak.
W latach 2001 — 2005 r. Klub Seniora liczył 51 członków. Prezesem Klubu był Pan Stanisław Posacki, Wiceprezesem Pan Henryk Wiśniewski, a Sekretarzem Pani Jadwiga Kamińska.
Od kwietnia 2005 r. do roku 2016 funkcję Przewodniczącego Klubu pełnił Pan Henryk Wiśniewski, natomiast w latach 2017 i 2018 funkcję tą pełniła Pani Danuta Pyrzyńska.Od 2018 roku przewodniczącą jest Pani Jadwiga Balcerczak , Zastępcą Pan Zygmunt Urbaniak, Sekretarzem Pani Anna Brzezińska, Skarbnikiem Pani Zofia  Marcinkowska.Uczelniane Koło NOT przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uczelniane Koło NOT działa od początku 2007 roku przy Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Zrzesza aktywnych studentów głównie z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Powstał z myślą o popularyzacji techniki wśród studentów i absolwentów Uczelni.


Członkowie Klubu w swoich planach mają:
– organizowanie konferencji, wycieczek, spotkań z przedstawicielami zakładów pracy,
– pomoc wzajemną w trakcie studiów,
– nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, która pozwoli pozyskaną na studiach wiedzę stosować w praktyce.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą studentów, młodymi, ambitnymi osobami, które spotykają się, bo chcą zrealizować wspólny projekt, projekt, który jest od początku do końca nasz. Uczymy się pokonywać piętrzące się przed nami trudności i staramy się uczyć na błędach, a przy okazji zdobywamy doświadczenie i nawiązujemy kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować dobrą pracą.