Historia w pigułce :

4 października 1977 roku Prezydium Rady Głównej NOT podjęło uchwałę
o utworzeniu w Koninie Oddziału Wojewódzkiego NOT. Już w roku 1978 funkcjonowało w rejonie konińskim 121 kół, w których zrzeszonych było 4338 członków.
W okresie najintensywniejszej budowy (rok 1978) rejon Konina skupiał najwyższą
w Polsce liczbę inżynierów i techników w odniesieniu do liczby mieszkańców ogółem.
Wspólny wysiłek i poszukiwanie atrakcyjnych form działania stowarzyszeń spowodowały, że w roku 1986 zarejestrowano w województwie 133 koła z 4770 członkami, a w 1987 r. członków było 5 049 w 133 kołach.
Przez szereg lat zmieniała się liczba kół i ich członków lecz chęć współpracy, rozwijania i przekazywania myśli technicznej była zawsze obecna.
W 2017 roku obyło się uroczyste świętowanie 40 rocznicy powołania RFSNT NOT w Koninie, był to czas wspomnień o tym jak na przestrzeni lat kształtowała się rola Inżyniera ale także czas mobilizacji i współpracy w celu opracowania programu działania Rady na kolejne lataa.

Historia w latach:

  • 1977 – 1987
  • 1988 – 1997
  • 1998 – 2002