Od poniedziałku do piątku

8.00-16.00

Zadzwoń do nas

603 658 170

W dniach 28-29 maja  odbywało się spotkanie zarządu głównego FSNT-NOT z prezesami rad TJO i dyrektorami biur TJO.

Serdecznie witam na corocznym spotkaniu. Dziękuję za to, że tak licznie przybyliście i mam nadzieję, że obrady będą owocne – mówił Zbigniew Bajcar, prezes zarządu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie.

Podczas uroczystości przedstawiona została prezentacja zawierająca informacje na temat liczby stowarzyszeń, których jest czterdzieści, ich członków, struktury wykształcenia czy struktury wiekowej. Uczestnicy mogli również przeanalizować wynik finansowy netto FSNT-NOT z ostatnich pięciu lat. W zestawieniu przychodów w TJO uzyskanych w 2023 roku Konin plasował się na 14 miejscu na 42 pozycje. – Do tych sukcesów chciałabym dodać, że Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie został jako pierwszy wpisany do rejestru przedsiębiorstw czystszej produkcji. Dziękujemy bardzo NOT-owi, że umożliwił nam uczestnictwo w takiej akademii – dodała Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor techniczny MZGOK. W trakcie spotkania odbyła się wideorozmowa z Kamilem Wójcikiem, prezesem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej. Wręczono także odznaki honorowe NOT.

– Jesteśmy tu na zaproszenie rady w Koninie. Jak mówi prezes Bajcar, jest to mała jednostka, ale my –*widzimy to inaczej, ponieważ patrzymy na wyniki. Konin ma jedne z najlepszych osiągnięć, więc uważamy, że jest to jednak duża jednostka. Jednym z głównych powodów spotkania, poza przekazaniem różnych informacji, jest integracja. Środki elektroniczne oczywiście ułatwiają nam przekazywanie między sobą wiedzy, ale nic nie zastąpi osobistego spotkania – mówiła Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT.

We wtorek wieczorem natomiast przygotowany był rejs statkiem, podczas którego odbyła się uroczysta kolacja. W środę uczestnicy spotkania mogli zwiedzić Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie lub kopalnię węgla brunatnego.