Od poniedziałku do piątku

8.00-16.00

Zadzwoń do nas

603 658 170

Integracyjny Festiwal Nauki

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, było głównym organizatorem IX edycji Integracyjnego Festiwalu Nauki, którego finał odbył się 19 kwietnia 2024 r.

Celem całorocznego konkursu jest promowanie integracji i nauki poprzez prezentacje projektów edukacyjnych, wykonanych we współpracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koordynatorem projektu była Barbara Jaworowicz, a współorganizatorami Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. reprezentowany, przez Magdalenę Kowalczyk i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie, reprezentowana przez Waldemara Stefańskiego.

Do konkursu przystąpiło jedenaście trzyosobowych zespołów projektowych ze szkół podstawowych subregionu konińskiego.

Projekty były prezentowane na plakatach i omawiane przez uczniów podczas indywidualnej rozmowy z jurorami. W skład każdego zespołu projektowego wchodziła jedna osoba z niepełnosprawnością. Zaprezentowano bardzo ciekawe prace: „Drukowanie przestrzenne – oblicza druku 3D”, „Społeczny problem używek wśród młodzieży”, „Jak poznajemy świat? – zmysły”, „Zabawa z chemią”, „Układ Słoneczny”, „Czy młodzież naszej szkoły prowadzi zdrowy tryb życia?”, „Droga przez planetę”, „Atomowi zwycięzcy….”, „Zespół Downa. Co o nim wiemy?”, „Wielkie odkrycia geograficzne”, „Humorystyczna postać Ani z Zielonego Wzgórza”

Uczniowie z zaangażowaniem prezentowali swoje prace projektowe, a Jurorzy zwrócili uwagę na jednakowy wkład pracy w ich opracowanie wszystkich członków zespołów. Wskazywali na wysoki poziom prezentacji projektów przez poszczególnych uczniów. Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie nagród i pucharów.

Młodym naukowcom życzymy powodzenia i wielu sukcesów.