Od poniedziałku do piątku

8.00-16.00

Zadzwoń do nas

603 658 170

Bezpieczne Praktyki i Środowisko

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje ogólnopolski Program edukacyjny skierowany do studentów oraz uczniów szkół średnich.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie (w formie kursów ONLINE) wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Kursy dla uczestników są nieodpłatne.

Poprowadzą je specjaliści i praktycy z: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W załączniku przesyłamy informacje szczegółowe.

Informacje znajdziecie Państwo również na:

www.bezpiecznepraktyki.pl  oraz www.facebook.com/BezpiecznePraktyki